Retusz fotografii z wykorzystaniem separacji warstwy na dwie

Dwukrotne powielenie warstwy zdjęcia.

Aby odseparować kolor od faktury zdjęcia będziemy potrzebowali 3 identycznych warstw. Dwie z nich będą stanowiły całość, natomiast warstwę tła zostawiamy do kontrolowania postępów w retuszu.

Rozmycie środkowej warstwy za pomocą rozmycia gaussowskiego.

Środkowa warstwa będzie stanowić warstwę koloru. Im bardziej rozmyjemy tę warstwę, tym więcej informacji znajdzie się w warstwie faktury. Promień rozmycia musimy dostosować do konkretnego zdjęcia tak, aby niewidoczna była faktura (np. pory skóry), natomiast zarysy obiektów muszą być widoczne.

Rzutowanie warstwy faktury na warstwę koloru.

Górna warstwa będzie warstwą odseparowanej faktury. Z menu górnego wybieramy polecenia: Obraz>Zastosuj obraz. Następnie w oknie dialogowym wybieramy z listy środkową warstwę na która będziemy rzutować fakturę. Wybieram tryb mieszania warstw na "Odejmij" oraz ustawiamy parametry: skala:2, przesunięcie: 128. Podzieliliśmy warstwę na dwie i teraz możemy zabrać się do retuszowania zdjęcia.

Możliwości metody
Praca z warstwą koloru
Ujednolicenie koloru

Aby dokonać ujednolicenia koloru (np. skóry) wybieramy obszar o podobnej kolorystyce i zaznaczamy dany obszar za pomocą lassa. Pamiętajmy aby ustawić stopień wtapiania lassa, tak aby krawędzie zaznaczenia były dość miękkie (będzie to oczywiście zależeć od wielkości zdjęcia). Możemy zobaczyć jak wyglądają krawędzie zaznaczenia wchodząc do trybu maski (skrót: klawisz Q). Następnie na zaznaczonym obszarze stosujemy ponownie rozmycie gaussowskie kontrolując efekt na podglądzie. Rozmycie nie może być zbyt mocne i musi współgrać z warstwą koloru, inaczej powstaną tzw. "artefakty" obróbki cyfrowej - zachęcam do eksperymentów z suwakiem. W ten sam sposób postępujemy z kolejnymi obszarami zdjęcia.

Jeżeli chcemy pozostawić jakiś obszar bez zmian (np.pieprzyk) musimy go zamaskować przed użyciem filtra. W tym celu zaznaczamy obszar lassem, następnie wchodzimy w tryb maski (Q) i zaznaczamy pędzlem miejsce, które ma pozostać bez zmian. Wychodzimy z trybu maski (Q) i stosujemy filtr rozmycie gaussowskie. Odznaczamy obszar (Ctrl+D) i przechodzimy do kolejnego miejsca.

Zmiana koloru

Aby dokonywać zmian w kolorze wystarczy wybrać pędzel o niskim stopniu krycia (5-10%) i dużej miękkości. Możemy malować po warstwie koloru (np. zmieniać kolor oczu itp.). Pamiętajmy aby kontrolować zmiany porównując grupę z warstwą tła.

Praca z warstwą faktury
Retuszowanie warstwy faktury

W górnej warstwie zawarte są informacje dotyczące struktury zdjęcia. Chcąc retuszować tą warstwę możemy posłużyć się każdym narzędziem służącym do retuszu: punktowym pędzlem korygującym, łatką, stemplem klonującym. Musimy jedynie pamiętać o tym, że kiedy zmienimy warstwę faktury, kolor pod spodem nadal pozostaje bez zmian.

Dodatkowe korzyści
Wyostrzanie

Po usunięciu warstwy koloru otrzymujemy dodatkową warstwę faktury. Sama struktura zdjęcia ulega zduplikowaniu, dzięki temu uzyskujemy efekt wyostrzenia zdjęcia.

Dodatkowe warstwy koloru

Jeżeli nie jesteśmy pewni rezultatu możemy tworzyć dodatkowe warstwy pomiędzy warstwą koloru a warstwą faktury. W ten sposób możemy zmieniać kolor nie naruszając ani oryginalnej warstwy koloru, ani warstwy faktury